Ordination Calendar
Ordination Calendar
JANUARY
1 Fr. S.Irudayaraj 10-01-2003
 
FEBRUARY
1 Fr. A.Alphonse Doss 02-02-1978
2 Fr. D.Amalraj 02-02-1978
3 Fr. A.Octavius 02-02-1978
4 Fr. M. A.Arockia Raj 06-02-2000
5 Fr. S. M.Anandaraj 16-02-1997
 
MARCH
1 Fr. P.Alexander 16-03-1997
 
APRIL
1 Fr. A.Nambikairaj 09-04-1965
2 Fr. K. O.Abraham 12-04-1964
3 Fr. A.Philominraj 15-04-1961
4 Fr. R.Sigamani 16-04-2016
5 Fr. B.Antony Suresh 16-04-2016
6 Fr. D.Maria Selvam 16-04-2016
7 Fr. S.Antony Rosario 17-04-2010
8 Fr.P.Gnanasekar 17-04-2010
9 Fr.S.A.Gnanasekar 17-04-2010
10 Fr.M.Rajan 17-04-2010
11 Fr.P.Sugam Nayagam 17-04-2010
12 Fr. D.Arul John Bosco 17-04-2010
13 Fr. C.Arputharaj 17-04-2010
14 Fr. B.Edwin Savariyappa 17-04-2010
15 Fr. A.Joseph 19-04-2002
16 Fr. A.Vincent 19-04-2004
17 Fr. D.Davidraj 20-04-1997
18 Fr. S.Francis 20-04-2005
19 Fr. S. John Peter 20-04-2005
20 Fr. M.Peter Raj 20-04-2005
21 Fr. L.Ramesh 20-04-2005
22 Fr. A. J.Jagadish 21-04-2004
23 Fr. P.Prakash 21-04-2017
24 Fr. AKulandai Yesu 21-04-2017
25 Fr. B.Arokia Nirmal Raj 21-04-2017
26 Fr. P.Vino Alphons Xavier 21-04-2017
27 Fr. A.A. Yesu Durai 21-04-2017
28 Fr. F.Felix Kamal 21-04-2017
29 Fr. P.John Paul 21-04-2017
30 Fr. S.James 22-04-2002
31 Fr. P. J.Xavier 23-04-1959
32 Fr. K. P.Kurian 23-04-1961
33 Fr.Motchanathan 23-04-1997
34 Fr. I.Anthoni Selvaraj 24-04-2006
35 Fr. A.Paul Bosco 24-04-2006
36 Fr. S.Paularasu 24-04-2006
37 Fr. G.Peterraj 24-04-2006
38 Fr. A. C.John Peter 24-04-2006
39 Fr. S.Jacob 24-04-2006
40 Fr. A.Stephen 24-04-2008
41 Fr. A.Sagaya Josephson 24-04-2008
42 Fr. A.Edward 24-04-2008
43 Fr. S.Richard Pereira 24-04-2008
44 Fr. D.Arockiasamy 24-04-2008
45 Fr. P.Chinnappan 24-04-2008
46 Fr. S.Lua Thomas 24-04-2008
47 Fr. A.Lazar Velankanni 24-04-2009
48 Fr. P.Leo Maria Joseph 24-04-2009
49 Fr. L.Paul velankanni 24-04-2009
50 Fr. D.Paul Arockiam 24-04-2009
51 Fr.S.Anbalagan 24-04-2009
52 Fr. J.Vincent Antoni Raj 24-04-2009
53 Fr. A.Jeyaseelan 24-04-2009
54 Fr. A.Don Bosco 24-04-2009
55 Fr. K.Arockia Raj 24-04-2009
56 Fr. S.Arul Prabakaran 24-04-2009
57 Fr . A .Sudharson 24-04-2013
58 Fr.M .Johnson 24-04-2013
59 Fr. R .Antony Raj 24-04-2013
60 Fr. D .ArockiaRaj 24-04-2013
61 Fr. Y.Sathishraj 24-04-2015
62 Fr. L.Joseph 24-04-2015
63 Fr. I.Jeevagan 24-04-2015
64 Fr. A.Anandaraj 24-04-2015
65 Fr. A. Chinnasamy 24-04-2018
66 Fr. P. Daniel Sharma 24-04-2018
67 Fr. A. Dinesh 24-04-2018
68 Fr. M. Gregory 24-04-2018
69 Fr. M. Lawrence Pius 24-04-2018
70 Fr. V. Sekar 24-04-2018
71 Fr. S. Velankanni 24-04-2018
72 Fr. M. Johnson 25-04-1977
73 Fr. N. T.Irudayaraj 25-04-1997
74 Fr. A.Bernard Velanganni 25-04-1999
75 Fr. A.Charles Jesu Doss 25-04-2003
76 Fr. A.Maria Antony 25-04-2007
77 Fr. L.Christu Raj 25-04-2007
78 Fr. C.Antony Chinnappa Xavier 25-04-2007
79 Fr. S.Arul Doss 25-04-2007
80 Fr. C.Matthew 26-04-1999
81 Fr. N.Arockia Doss 26-04-2000
82 Fr.Velanganni Vinothraj 26-04-2002
83 Fr. L.Joseph Julian 27-04-1983
84 Fr. S.Jeyaseelan 27-04-1987
85 Fr.Yesuraj 27-04-1991
86 Fr. A. R.Anthony Samy 27-04-1998
87 Fr. S.Daniel 28-04-1987
88 Fr. N.Victor Inbaraj 28-04-1995
89 Fr. Joseph M Selvaraj 29-04-1984
90 Fr. R.Lawrence 29-04-2002
91 Fr. A. Pancras 30-04-1982
92 Fr. M.John Nicholas 30-04-1987
93 Fr. R.Maria Dossan 30-04-1989
 
MAY
1 Fr. S.Lazar Savarimuthu 01-05-1979
2 Fr. A.Kulandesu 01-05-1987
3 Fr. M.Abraham 02-05-1986
4 Fr. M.Amalanathan 02-05-2004
5 Fr. Y.Arockiasamy 03-05-1987
6 Rev Msgr. I.John Robert 03-05-1989
7 Fr. A.Roy Lazar 04-05-1987
8 Fr. A.Lourdu Xavier 04-05-2000
9 Fr. A.Anthony 04-05-2000
10 Fr. S.John Bosco 05-05-1977
11 Fr. P.Albin Justus 05-05-1982
12 Fr. D.Panneerselvam 05-05-1988
13 Fr. S.Arulappan 05-05-1988
14 Fr. A.Arockiasamy 05-05-2003
15 Fr B.Yesu Prabhu 05-05-2011
16 Fr. P.Maran 05-05-2011
17 Fr I.Valanarasu 05-05-2011
18 Fr M.Devanesan 05-05-2011
19 Fr A.Devasagayam 05-05-2011
20 Fr M.Yesu Dass 05-05-2011
21 Fr T.Prem Kumar 05-05-2011
22 Fr. A.Stephen 07-05-1979
23 Fr. M.Irudayasamy 08-05-2000
24 Fr. M.Martin 09-05-1984
25 Fr. M.Thangaraj 09-05-2003
26 Fr. S.Jose Enchackal 10-05-1979
27 Fr. V.Kuriakose Kariakatt 10-05-1982
28 Fr. N. Sagayanathan Kanikairaj 10-05-2004
29 Fr. M.Backia Raj 10-05-2014
30 Fr. R.Susai Regis 12-05-1983
31 Fr. R.Anthony Samy 13-05-1983
32 Fr. A.Sunderraj 13-05-2003
33 Fr. I.Arokiasamy 14-05-1986
34 Fr. D. Martin Santhakumar 14-05-2004
35 Fr. T. Ignasi 15-05-1984
36 Fr. S.Antony Buddhan 15-05-1984
37 Fr. C.Dayalaraj 16-05-1991
38 Fr. S.Malaiyappan 17-05-1993
39 Fr. A.John Baptist 17-05-1993
40 Fr.A.C.Savarimuthu 20-05-1976
41 Fr. S.Ratchaganathan 20-05-1994
42 Fr. S.Sagayanathan 22-05-2003
43 Fr.T.Johnny Edakkara 24-05-1978
44 Fr. J.Jayaprakasam 24-05-1983
45 Fr. S.Clement Rosario 25-05-1993
46 Fr. R.James Vincent 26-05-1983
47 Fr.Mangaladavid 26-05-1999
48 Fr. J.Irudayaraj 28-05-1992
49 Msgr. M.Joe Lourdusamy 29-05-1982
 
JUNE
1 Fr. S.Jesu Jayabalan 15-06-2005
 
JULY
1 Fr. L.John Stephan 20-07-1998
 
AUGUST
1 Fr.A.Jonas Philomina Doss 24-08-2012
2 Fr.S.C.Jeyakumar 24-08-2012
3 Fr. Y.Anthony Raj 28-08-1981
4 Fr. P.John Bosco 28-08-1981
 
SEPTEMBER
1 Fr. A.Arulsamy 11-09-1977
 
OCTOBER
1 Fr. R.Fathimanathan 13-10-1980
 
NOVEMBER
 
DECEMBER
1 Fr. K. S.Gnana Jyothi 01-12-1982
2 Fr.P.Arputha Rayan 03-12-1976
3 Fr. K. A.Rayappa 09-12-1982
4 Fr. L.Susainathan 10-12-1983
5 Fr. S.Lourduswamy 11-12-1981
6 Fr. G.Mathias 16-12-1966
7 Fr. A.Rayappan 19-12-1992
8 Fr. M.Rayappa 20-12-1967
9 Fr. M. Packiasamy 21-12-1970