Parishes
List Parish

   All  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Parish Deanery Parish Priest Address Action
SANTHAVASAL Polur Fr. M. John Nicholas St. Antony Church
Santhavasal - 606 905
T.V. Malai Dt
SATHUVACHARY Vellore Fr. S. Malaiyappan St. Joseph Church
Sathuvachary
Vellore - 632 009
SEMMIAMANGALAM Polur Fr. A.L Jesu Raj Our Lady of Fathima Church
Semmiamangalam - 606 904
T.V. Malai Dt
SHENPAKKAM Vellore Rev. Fr. A. Devasagayam St. Joseph Church
Shenpakkam
Vellore - 632 008
SIPCOT Arakkonam Fr. Dayalaraj St. Thomas Church
Sipcot - 632 403
Ranipet, Vellore Dt
SOGANUR Arakkonam Fr. A. Devasagayam St. Francis xavier Church
Soganur
Guruvarajapettai - 631 101
Vellore Dt
SOMASIPADI Tiruvannamalai Fr. A.C. John Peter Pudumai Madha Church
Somasipadi - 606 611
T.V. Malai Dt
SANIPOONDI Vettavalam Fr. Jeyan Santhiyagu, OMD