View Parish List Parish
Parish : NARASINGAPURAM
Established Year : 2008 
Parish Priest : Rev. Fr. A. Lazer Velankanni 
Catholic Population : 500  
Deanery : Chetpet
Activities :
Address : St. Joseph's Church
Narasingapuram-606 902
Via. Devikapuram
T.V. Malai Dt


Email :
Phone Number : 097515 56471
 
Pious Associations :  
 
Social Movements :  
 
Parish Substation
Substation : -
Substation Name :  -
Patron Name :  -
Place :  -
Chapel :  -