Parish
List Parish
ANTHONIAR NAGAR
View Parish | Parish Substation |
Parish : ANTHONIAR NAGAR
Established Year : 1996-08-04 
Parish Priest : Fr. A. Lourdu Xavier 
Catholic Population : 1000 
Deanery : Tiruvannamalai
Activities :
Address : St. Antony Church
AnthoniyarNagar,
Pudur Chekkadi - 606 708
Via.Thanipadi
T. V. Malai Dt


Email :
Phone Number : 04188 - 295 794
 
Substation :  
  9. Pudur
  10. Sagayapuram
  11. Jambodai
  12. Sunnananpatti
  14. Neerkuni
  15. Puliyampatti
  37. Aruvangadu
Pious Associations :  
  1.Legion of Mary
2.St.Vincent de Paul Society
3.Anbiams
4.Altar Servers Association
Social Movements :  
  1.Madhar Sangam
2.Koliping Society
3.Vivasaya Sangam